VVEL - Volkstuinders Vereniging Etten-Leur
Geslaagd 25 jarig jubileum

Op zaterdag 1 juli 2017 zijn, ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de vereniging, veel leden en een aantal genodigden bijeen geweest op de fraaie locatie De Turfvaart aan de Westpolderplas. De middagbijeenkomst werd omstreeks 15.30 uur door voorzitter Jack Melisse geopend. Daarop aansluitend volgde een toespraak door de genodigde burgemeester, Mevrouw Heleen van Rijnbach. Zij memoreerde hierbij aan een aantal zaken uit de 25 jarige geschiedenis van de vereniging. Vervolgens werden drie leden, te weten Rien Ros, Kees Naalden en Ton Groeneveld door de voorzitter in het zonnetje gezet. Kees en Ton zijn vanaf de oprichting in het bestuur vertegenwoordigd, Kees als complexcoördinator van complex Kokkestraat en Ton vele jaren als voorzitter, terwijl Rien in een aantal lastige jaren op een voortreffelijke wijze de dubbelfunctie secretaris/penningmeester voor zijn rekening heeft genomen. Zij werden benoemd tot “lid van verdienste” en kregen namens de vereniging door burgemeester van Rijnbach een fraaie zilveren speld met daarbij een certificaat overhandigd.

De verdere invulling van de middag/avond bestond o.a. uit een Woordbingo-spel (Helga Vermeulen) een Agri-spel (Harm Janssens) en diverse Oud-Hollandse spellen (Wim en Ana Snepvangers). Aan deze spellen waren de nodige prijzen verbonden, beschikbaar gesteld door een aantal sponsoren binnen en buiten de vereniging. Hoogtepunt van het feest was de barbecue die in samenwerking met medewerkers van De Turfvaart werd verzorgd.

Als afsluitend programma onderdeel was de bekende “tonpraoter” Ronnie Buiks uitgenodigd. Zoals was te verwachten werden diverse personen door hem op de korrel genomen, tot grote hilariteit van de aanwezigen.

Het feestcomité, bestaande uit Harm Janssens, Helga Vermeulen, Janneke Okeke-Verkooijen, Emmy Gierstberg, Dirk Vermeulen, Wim en Ana Snepvangers, Soukran Tufekci, Adrie Mosselman en Ton Groeneveld heeft het afgelopen jaar alles voorbereid om 1 juli 2017 een succes te laten worden. Gezien de vele positieve reacties kunnen we stellen dat het geheel een geslaagd evenement is geworden.

Uiteraard ook een woord van dank aan Ton en Yolanda Stoop voor de fijne samenwerking en uitvoering van het programma.

Copyright V.V.E.L 2015. Alle rechten voorbehouden
Website ontwerp en implementatie door Marien Melisse