VVEL - Volkstuinders Vereniging Etten-Leur
Lidmaatschap, Tuinhuur en Reglement

Om een volkstuin te kunnen huren moet je minstens 18 jaar oud zijn en woonachtig in Etten-Leur.
Lid worden kan door je aan te melden bij de secretaris van de vereniging. Indien er plaats is op één van de complexen wordt een tuin toegekend. Anders wordt je op de wachtlijst geplaatst.

De standaardtuin heeft een oppervlakte van 120 m2. Maar het is ook mogelijk om een halve tuin (60 m2) of anderhalve tuin (180 m2) te huren.
Iedereen die een tuin huurt wordt automatisch lid van de Volkstuindersvereniging Etten-Leur.
De kosten (contributie, gebruiksvergoeding en huur) hieronder zijn per jaar.

Contributie

De contributie bedraagt € 12,50 per lid

Gebruiksvergoeding

De gebruiksvergoeding is per complex verschillend. Het bedrag is gerelateerd aan de oppervlakte van de gehuurde tuin en bedraagt voor een standaardtuin van 120 m2: 

  • op het complex Kokkestraat      €  28,00
  • op het complex De Streek          €  34,00
  • op het complex Tuindersweg     €   35,50

Huur

De huur is gerelateerd aan de oppervlakte van de gehuurde tuin en bedraagt voor een standaardtuin 
van 120 m2 € 30,00

Waarborgsom

Behalve de jaarlijkse kosten is éénmalig een waarborgsom verschuldigd. Deze is gerelateerd aan de oppervlakte van de gehuurde tuin. Voor een standaardtuin van 120 m2 bedraagt de waarborgsom € 75,00. Daarnaast wordt een waarborgsom  van €  5,00 ( Kokkestraat en Tuindersweg) of € 25,00 (De Streek) gevraagd, voor de sleutel die toegang geeft tot het complex. De waarborgsom wordt terugbetaald als na beëindiging van de huurperiode de tuin schoon wordt opgeleverd en aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 

Reglement

Klik hier: huishoudelijk reglement en tuinreglement

Downloads

Klik hier voor het machtigingsformulier automatische incasso

Klik hier voor de KLEP inkooppas verklaring

Copyright V.V.E.L 2015. Alle rechten voorbehouden
Website ontwerp en implementatie door Marien Melisse