VVEL - Volkstuinders Vereniging Etten-Leur
Lidmaatschap, Tuinhuur en Reglement

Om een volkstuin te kunnen huren moet je minstens 18 jaar oud zijn en woonachtig in Etten-Leur.
Lid worden kan door je aan te melden bij de secretaris van de vereniging. Indien er plaats is op één van de complexen wordt een tuin toegekend. Anders wordt je op de wachtlijst geplaatst.

De standaardtuin heeft een oppervlakte van 120 m2. Maar het is ook mogelijk om een halve tuin (60 m2) of anderhalve tuin (180 m2) te huren.
Iedereen die een tuin huurt wordt automatisch lid van de Volkstuindersvereniging Etten-Leur.
De kosten (contributie, gebruiksvergoeding en huur) hieronder zijn per jaar.

Contributie

De contributie bedraagt € 13,15 per lid

Gebruiksvergoeding

De gebruiksvergoeding is per complex verschillend. Het bedrag is gerelateerd aan de oppervlakte van de gehuurde tuin en bedraagt voor een standaardtuin van 120 m2: 

  • op het complex Kokkestraat      €  29,50
  • op het complex De Streek          €  35,75
  • op het complex Tuindersweg     €   37,30

Huur

De huur is gerelateerd aan de oppervlakte van de gehuurde tuin en bedraagt voor een standaardtuin van 120 m2 op de complexen Tuindersweg en Kokkestraat € 30,00. Op het complex De Streek betaalt u € 31,00.

Waarborgsom

Behalve de jaarlijkse kosten is éénmalig een waarborgsom verschuldigd. Deze is gerelateerd aan de oppervlakte van de gehuurde tuin. Voor een standaardtuin van 120 m2 bedraagt de waarborgsom € 75,00. Daarnaast wordt sleutelgeld gevraagd van €  5,00 ( Kokkestraat en Tuindersweg) of € 25,00 (De Streek) gevraagd, deze sleutel geeft toegang tot het complex. 

De waarborgsom en sleutelgeld wordt terugbetaald als na beëindiging van de huurperiode de tuin schoon wordt opgeleverd en aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 

Reglement en aanmelden

Klik hier: huishoudelijk reglement en tuinreglement

Klik hier: Statuten

Klik hier: Aanmeldformulier

Copyright V.V.E.L 2015. Alle rechten voorbehouden
Website ontwerp en implementatie door Marien Melisse