VVEL - Volkstuinders Vereniging Etten-Leur
Welkom bij de Volkstuinders Vereniging Etten-Leur (V.V.E.L)

Oprichtingsdatum van de vereniging: 08-02-1992
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 40283968
De Vereniging beschikt over drie, van de gemeente Etten-Leur gehuurde complexen, die gelegen zijn op de volgende locaties:

  • Tuindersweg
  • De Streek (Grauwe Polder 39, 4876 NA)
  • Kokkestraat

Voordat er sprake was van een vereniging konden hobby tuinders op diverse locaties in de gemeente rechtstreeks van de gemeente tuinen huren. Toen de behoefte aan meer structuur zich steeds duidelijker deed voelen, is in overleg met de gemeente besloten tot oprichting van een zelfstandige vereniging. Het oprichtingsbestuur is er in geslaagd een vereniging te presenteren, waarvan in de loop der jaren gebleken is dat deze in een belangrijke sociale behoefte voorziet. Waar in het verleden sprake was van belangstelling voor tuinieren bij met name de categorie ouderen, is nu duidelijk een kentering merkbaar.

De afgelopen jaren hebben steeds meer jongeren ontdekt hoeveel plezier kan worden beleefd aan tuinieren. Het bestuur streeft er naar steeds meer faciliteiten aan te leden te kunnen aanbieden. Goed overleg met de gemeente is waar het betreft de inrichting van de complexen noodzakelijk, om binnen de kaders van de bestemmingsplannen uitvoering te kunnen geven aan diverse activiteiten.

Onze locaties

Tuindersweg

Tuindersweg

Gelegen aan de noordzijde van de bebouwde kom van Etten-Leur. Een aantal jaren geleden is, mede ten gevolge van het ontstaan van nieuwe woonwijken zoals De Keen en Schoenmakershoek, uitbreiding gegeven aan het complex. Op dit grootste complex met een capaciteit van ongeveer 11.000 m2, kunnen 92 standaardtuinen van 120 m2 worden uitgezet.

Lees meer...
Kokkestraat

Kokkestraat

Het kleinste complex ligt in Etten-Leur Zuid, aan het einde van Kokkestraat, tegen de A58. De totale bruikbare oppervlakte waarop tuinen kunnen worden uitgezet bedraagt ongeveer 4500 m2, zodat hierop 37 tuinen van 120 m2 beschikbaar zijn.

Lees meer...
De Streek

De Streek

Dit complex is de jongste loot aan de boom van de VVEL en pas in 2014 in gebruik genomen, nadat het vorige complex op enkele honderden meters van het huidige moest wijken voor woningbouw. Het complex heeft een fraaie ligging, aan de noordzijde van rijksweg A58, bereikbaar vanuit de Grauwe Polder (via het Bolwerk-pad).

Lees meer...

Copyright V.V.E.L 2015. Alle rechten voorbehouden
Website ontwerp en implementatie door Marien Melisse