VVEL - Volkstuinders Vereniging Etten-Leur
Impressie opruimwerkzaamheden complex Tuindersweg

Dat het in orde brengen van een tuin niet altijd even simpel is, bleek onlangs, toen met vereende krachten het toch gelukt is om in één dag de zaak aan kant te krijgen. Een aantal vrijwilligers heeft hierbij spontane medewerking verleend. De betreffende leden worden hartelijk bedankt!

Copyright V.V.E.L. Alle rechten voorbehouden