VVEL - Volkstuinders Vereniging Etten-Leur

Nieuws & Tips

Welkom op onze nieuwspagina. Hier vindt u alle nieuws en handige tips terug.

De website van de vereniging wordt voorzien van actuele informatie van algemene aard en is terug te vinden onder ” Nieuws & Tips”. Waar de informatie betrekking heeft op één van de complexen, zal deze geplaatst worden bij de behandeling van de complexen Tuindersweg, De Streek en Kokkestraat.

Het 25 jarig bestaan van onze vereniging in het voorjaar van 2017 zal de nodige aandacht krijgen. Suggesties voor de viering van dit jubileum zijn uiteraard van harte welkom. Het bestuur is van mening dat de voorbereiding van dit jubileum niet alleen een bestuursaangelegenheid is, maar stelt zich voor een commissie te vormen, waarin vertegenwoordigers van de drie complexen gaan meedenken en handelen bij de uitvoering van een programma. Aanmeldingen kunnen binnenkort plaats vinden via een nog nader te noemen e-mailadres..

Voor een cursus Biologisch tuinieren kunnen belangstellenden zich via het contact adres van de website of bij de complex coördinator aanmelden.

Dat het in orde brengen van een tuin niet altijd even simpel is, bleek onlangs, toen met vereende krachten het toch gelukt is om in één dag de zaak aan kant te krijgen. Een aantal vrijwilligers heeft hierbij spontane medewerking verleend. De betreffende leden worden hartelijk bedankt!

De afgelopen periode zijn er diverse pompen bijgeplaatst, waardoor de watervoorziening opnieuw verbeterd is. Aanleg van een ringleiding, waarover eerder al is gesproken, blijkt uit kostenoverweging in dit stadium nog niet uitvoerbaar.

 

Subcategorieën

Complex coördinator: Harry van Boxel

Complex coördinator: Kees Naalden

Complex coördinator: Adri Mosselman

Copyright V.V.E.L 2015. Alle rechten voorbehouden
Website ontwerp en implementatie door Marien Melisse