VVEL - Volkstuinders Vereniging Etten-Leur

Nieuws & Tips

Welkom op onze nieuwspagina. Hier vindt u alle nieuws en handige tips terug.

Voor een cursus Biologisch tuinieren kunnen belangstellenden zich via het contact adres van de website of bij de complex coördinator aanmelden.

Dat het in orde brengen van een tuin niet altijd even simpel is, bleek onlangs, toen met vereende krachten het toch gelukt is om in één dag de zaak aan kant te krijgen. Een aantal vrijwilligers heeft hierbij spontane medewerking verleend. De betreffende leden worden hartelijk bedankt!

De afgelopen periode zijn er diverse pompen bijgeplaatst, waardoor de watervoorziening opnieuw verbeterd is. Aanleg van een ringleiding, waarover eerder al is gesproken, blijkt uit kostenoverweging in dit stadium nog niet uitvoerbaar.

 

Behoefte aan moderne sanitaire voorzieningen was al langer onderwerp van gesprek. Toiletvoorziening Tuindersweg is gereed en opengesteld voor de tuinders.

Na een jarenlange voorbereiding kon op 14 juni 2014 het nieuwe complex namens de gemeente Etten-Leur door burgemeester Mevrouw H. van Rijnbach-de Groot worden geopend en aan de toenmalige voorzitter Ton Groeneveld worden overgedragen.

Het ontmantelen van het oude complex was een arbeidsintensief karwei, evenals de inrichting van het nieuwe complex. Helaas heeft Jos Verkooijen, die vele jaren als complex coördinator van de Streek grote verdiensten voor de vereniging heeft gehad, slechts kort kunnen genieten van zijn nieuwe complex. Op 9 september 2015 is hij overleden, nadat hij al ongeveer een half jaar daarvoor te horen had gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was.

Copyright V.V.E.L 2015. Alle rechten voorbehouden
Website ontwerp en implementatie door Marien Melisse